Пожежогасіння

 ›   ›  Пожежогасіння

Пожежогасіння - процес впливу сил та засобів, а також використання методів і прийомів для ліквідації пожежі. При пожежогасінні використовуються установки пожежогасіння, які випускають вогнегасники речовини.

Установки пожежогасіння - сукупність стаціонарних технічних засобів гасіння пожежі шляхом випуску вогнегасної речовини.

Вогнегасні речовини охолодження знижують температуру зони реакції або палаючої речовини. Всі системи пожежогасіння спрямовані на процес, який організовує відведення тепла з досить великою швидкістю, що призводить до гасіння пожежі. Також відведення тепла сприяє запобіганню вибуху, якщо під час пожежі утворюються вибухонебезпечні середовища.

Установки пожежогасіння діляться за конструктивним пристроєм (агрегатні і модульні), за ступенем автоматизації (автоматичні, автоматизовані і ручні), по виду вогнегасної речовини (водяні, пінні, газові, порошкові, аерозольні та комбіновані), за способом гасіння (об'ємні, поверхневі, локально -об'ємних і локально-поверхневі).

Проектування систем пожежогасіння є важливою частиною робіт по монтажу систем пожежогасіння. При цьому установка систем пожежогасіння повинна виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями і компаніями, що мають відповідні ліцензії.

Розрахунок системи пожежогасіння та інженерних систем для неї виробляється індивідуально, виходячи зі специфіки приміщень, їх призначення та умов експлуатації. Проект системи пожежогасіння включає всі нюанси необхідні для ефективного захисту від пожежі і загорянь.

Вартість перерахованих вище систем пожежогасіння та доцільність їх використання і установки визначається проектними рішеннями, заснованими на нормативних документах протипожежного захисту України.

Ремонт, обслуговування і монтаж системи пожежогасіння повинні виконувати кваліфіковані фахівці.